Valitse maa

Tervetuloa

Tietosuojaseloste

Henkilötietojesi suojaaminen on Tarkettille tärkeä asia. Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten Tarkett käyttää henkilötietojasi kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tätä asiakirjaa on tulkittava yhdessäevästeselosteenkanssa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Tarkett Suomi, Suomen lain mukaan perustettu yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka pääoma on 100 000 euroa ja joka on rekisteröity kauppa- ja yhtiörekisteriin kaupungissa Helsinki numerolla ID 0114751-4, ja sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa:
Lars Sonckin kaari 16,
02600 Espooa
(jäljempänä ”Tarkett”).

Ulkoiset linkit

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Tarkettin tai jonkin muun sen konsernin yksikön tietojenkäsittelyä.

Tarkett ei ole vastuussa eikä korvausvastuussa sellaisten henkilötietojen käsittelystä, joita saatat luovuttaa kolmansille tahoille, vaikka niihin johtavat linkit olisivatkin tarjolla Tarkettin verkkosivustolla.

Tarkettin verkkosivuston tai sovelluksen kautta käytetyt kolmansien tahojen verkkosivustot tai sovellukset eivät kuulu tämän tietosuojaselosteen piiriin.

Tietojen keräys ja käyttö

Tietosuojaseloste koskee niin verkossa kuin muutenkin kerättyjä tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, joita saatamme kerätä useiden eri kanavien kautta, esimerkkeinä verkkosivustot, sosiaalinen media, yhteydenotot asiakkaisiin ja tapahtumat (messut yms.). Huomaa, että yhdistelemme yksittäisillä menetelmillä (esim. verkkosivustossa) keräämiämme henkilötietoja muilla menetelmillä keräämiimme henkilötietoihin (esim. messut, asiakastapaamiset).

Tarkett kerää ja käsittelee verkkosivuston kautta tai muulla tavoin luovuttamiasi tietoja, esimerkkeinä etu- ja sukunimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja – sikäli kuin toimit ammatillisissa yhteyksissä – yhtiön nimen ja asemasi yhtiössä.

Kun sinulta pyydetään henkilötietoja, sinulle ilmoitetaan tietojen pakollisuudesta tai vapaaehtoisuudesta symbolilla *.

Tarkett voi käsitellä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (tarkoitus voi vaihdella tapauskohtaisesti):

  • Asiakastukea varten: Tarkett käsittelee henkilötietojasi tarjotakseen sinulle asiakastukea, erityisesti vastatakseen kyselyysi.
  • Kilpailuja ja muuta myynninedistämistä varten: Suostumuksellasi (sikäli kuin sitä edellytetään) Tarkett voi käsitellä henkilötietojasi, jotta se voi ottaa yhteyttä sinuun sähköpostitse, tekstiviestitse, puhelimitse tai postitse palveluista tai tuotteista, joiden uskomme kiinnostavan sinua (markkinointiviestintä, tarjoukset yms.).
  • Tilastollista analysointia varten: Tarkett voi käsitellä henkilötietojasi tilastollisiin analysointitarkoituksiin (markkina-analyysi, kampanjoiden tehokkuuden arviointi yms.),
  • Hallinnollisia tarkoituksia varten liittyen Tarkettin järjestelmien, alustojen, suojattujen verkkosivustojen tai sovellusten turvallisuuteen ja niihin pääsyyn,
  • Mitä tahansa muuta laillista liiketoiminnallista tarkoitusta varten.

Henkilötietojen luovuttaminen/siirtäminen

Tarkett voi luovuttaa henkilötietojasi mille tahansa Tarkett-konsernin yksikölle ja tarvittaessa Tarkettin alihankkijoille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella (ETA) tai sen ulkopuolella ja käsittelevät henkilötietojasi Tarkettin puolesta edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tarkett ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietojasi muille osapuolille.

Tarkett voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietosi, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Kerättyjen henkilötietojen tietosuoja

Tarkett on sitoutunut henkilötietojesi varjelemiseen ja suojelemiseen ja ylläpitää riittäviä teknisiä ja organisatorisia välineitä, joilla estetään väärin perustein tai vahingossa tapahtuva henkilötietojen luovutus, käyttö, niihin pääsy, niiden häviäminen, muuttaminen tai vahingoittuminen.

Tarkett käyttää toimialan vaatimukset täyttäviä suojattuja tietojärjestelmiä. Ainoastaan sellaiset Tarkettin tai sen alihankkijoiden työntekijät, joiden tarvitsee päästä käsiksi henkilötietoihisi johonkin edellä mainittuun tarkoitukseen liittyvässä nimenomaisessa työtehtävässä, voivat katsoa sinun henkilötietojasi. Lisäksi kaikkia Tarkettin ja sen alihankkijoiden työntekijöitä velvoittaa salassapitosopimus.

Mikäli henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuoliseen maahan, käytetään henkilötietojen suojelua ja tietosuojaa koskevia toimenpiteitä, esimerkiksi seuraavia:

  • Henkilötiedot siirretään Tarkettin yksikköön tai alihankkijalle maassa, joka tarjoaa Euroopan komission näkemyksen mukaan riittävän henkilötietojen suojan tason.
  • Henkilötietojesi siirtoon sovelletaan Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

Säilytysaika

Tarkett säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, johon tiedot on kerätty, sovellettavan lain tarjoamissa rajoissa ja lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti, erityisesti kirjanpitovaatimusten mukaisesti.

Omien henkilötietojen tarkastelu

Kulloinkin sovellettavan lain mukaan sinulla on oikeus tarkastella, korjata ja poistaa omia tietojasi tai kieltäytyä tietojesi käsittelystä perustelluista syistä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja[@]tarkett.com tai kirje osoitteeseen:
Tarkett Suomi
Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
(jäljempänä ”Tarkett”).

Lain edellytysten mukaisesti sinun on allekirjoitettava pyyntösi ja liitettävä siihen valokopio henkilötodistuksestasi, josta näkyy sinun allekirjoituksesi. Sinun on lisäksi mainittava osoite, johon vastaus on lähetettävä.