Tietosuojakäytäntö

Tarkett suhtautuu henkilökohtaisten tietojesi ("tietosi") suojaamiseen suurella vakavuudella. Tämä tietosuojakäytäntö ("Tietosuojakäytäntö") kertoo, millä tavoin keräämme ja käytämme tietojasi asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kehotamme lukemaan myös  evästeitä koskevan käytäntömme.

 

Kuka on tietojesi rekisterinpitäjä?

Tietojesi rekisterinpitäjä, joka päättää, miten ja miksi tietojasi käsitellään, on Tarkett Suomi. Kyseessä on kaupungin Helsinki yritysrekisteriin numerolla ID 0114751-4 rekisteröity Suomi yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka osakepääoma on 100.000 euroa ja jonka rekisteröity kotipaikka on osoitteessa: Tarkett Suomi Säterinkatu 6, 02600 Espoo (jäljempänä ”Tarkett”).

Tässä tietosuojakäytännössä monikon ensimmäisellä persoonalla ("me" ja sen taivutusmuodot) tarkoitetaan rekisterinpitäjää Tarkett Suomi.

 

Mitä tämä tietosuojakäytäntö koskee?

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Tarkettin keräämiä tietoja riippumatta siitä, onko ne kerätty Tarkettin verkkosivuston kautta tai muulla tavoin.
Tarkettin verkkosivusto ja sovellukset voivat sisältää linkkejä kumppaniverkostojen ja/tai tytäryhtiöidemme sivustoille. Huomaa, että kyseisillä verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä, joista emme vastaa millään tavoin.
Tähän tietosuojakäytäntöön saatetaan tehdä ajoittaisia päivityksiä. Katso viimeisin versio verkosta.

 

Mitä tietoja keräämme sinulta?

Voimme kerätä antamiasi tietoja eri kanavien kautta, kuten verkkosivustoista, sosiaalisista medioista, tapahtumista, puhelinyhteydenotoista, sähköpostiviesteistä tai muista. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • tunnistetiedot (esimerkiksi etunimi, sukunimi, syntymäaika);
 • yhteystiedot (esimerkiksi postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero);
 • työnimike/asema yrityksessä, jos yhteydenotto tapahtuu ammatillisessa kontekstissa;
 • Tarkettin kanssa käyty kirjeenvaihto sekä mahdolliset vastaukset kyselyihimme.

Saatamme myös kerätä tietojasi automaattisesti, esimerkiksi evästeiden ja muiden seurantavälineiden avulla. Huomaa, että IP-osoitettasi ei koskaan käytetä tunnistamiseesi fyysisenä henkilönä vaan ainoastaan sen selvittämiseen, missä kaupungissa olet muodostanut verkkoyhteyden. Katso lisätiedot evästeitä koskevan käytäntömme.

Saatamme myös saada tietojasi ulkoisista lähteistä, esimerkiksi kolmansilta osapuolilta tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia tällaisia tietoja, ja ilmoitamme sinulle vastaanottamiemme tietojen lähteen aina kun se on mahdollista.

 

Mihin tarkoituksiin käytämme tietojasi?

Käytämme tietojasi pääasiassa asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen hallintaan, erityisesti seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • tilausten käsittely ja tuotteiden toimittaminen;
 • pyyntöihisi vastaaminen,
 • tuotereklamaatioiden hallinta;
 • uutisten ja tietojen lähettäminen sinulle sinua potentiaalisesti kiinnostavista tuotteistamme;
 • kanta-asiakasohjelmien hallinta;
 • tutkimusten tekeminen palvelujemme ja tuotteidemme parantamiseksi;
 • kilpailujen järjestäminen;
 • tilastojen tuottaminen markkinointianalyysia varten.

Tietojasi saatetaan käyttää myös johonkin muuhun tietojenkeruuajankohtana ilmoitettuun erityiseen tarkoitukseen.

 

Millä oikeudellisilla perusteilla käytämme tietojasi?

Tietojasi käsitellään seuraavilla oikeudellisilla perusteilla, käsittelytarkoitus huomioon ottaen:

 • kanssasi tekemämme sopimuksen vaatimusten täyttäminen;
 • oikeutettujen etujemme ajaminen, esimerkiksi:
   - verkon ja tietojen tietoturvatoimenpiteiden suorittaminen tietojesi suojaamiseksi häviämiseltä, vahingolta tai luvattomalta käytöltä
   - palvelujemme arvioiminen puhelinpalvelujemme puhelinkeskustelujen tallentamisen avulla
   - suoramarkkinointi (tilanteissa, joissa ei edellytetä nimenomaista suostumustasi);
 • lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, erityisesti viranomaisten tai tutkintaelimen avustamiseksi;
 • erityiset määritetyt tarkoitukset, joihin olet antanut nimenomaisen suostumuksesi.

 

Kenelle jaamme tietosi?

Saatamme jakaa tietosi:

 • muille Tarkett-konsernin yksiköille sisäiseen hallintoon liittyvissä tarkoituksissa;
 • luotettaville kolmansien osapuolten toimittajillemme erilaisten yrityspalvelujen, kuten isännöinti- ja ylläpitopalvelujen, suorittamista varten puolestamme;
 • kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat omiin tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviä palveluja;
 • oikeusviranomaisille, valtion virastoille tai julkisille elimille pyynnöstä ja lain sallimassa laajuudessa.

Tarkett kuitenkin jakaa tietojasi vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen edellä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

 

Missä säilytämme tietojasi?

Tietosi tallennetaan joko tietokantaamme tai jonkun palveluntarjoajamme tietokantaan.
Tarkett-konsernin kansainvälisyys ja palvelujemme laadun optimoiminen saattavat edellyttää tietojesi siirtämistä Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolisiin maihin. Tällaisissa tapauksissa käytämme asianmukaisia oikeudellisia suojatoimia sen varmistamiseksi, että tietojasi käsitellään tämän tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti. Saadaksesi kopion kyseisistä suojatoimista tai tiedon siitä, mistä kyseiset asiakirjat voi löytää, voit lähettää meille kirjallisen pyynnön tietosuojakäytännön kohdan 10 mukaisesti.

 

Miten varmistamme tietojesi turvallisuuden ja luottamuksellisuuden?

Tarkett on sitoutunut varmistamaan tietojesi turvallisuuden. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia suojataksemme tietojasi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

 

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi sovellettavan lain sallimissa rajoissa ajan, joka on tarpeen sen tarkoituksen saavuttamiseksi, johon tiedot on kerätty. Joissakin olosuhteissa voimme säilyttää tietojasi pidempään täyttääksemme lainopilliset tai kirjanpidolliset vaatimukset tai raportointivaatimukset.

 

Mitkä ovat oikeutesi, ja miten voit harjoittaa niitä?

Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sinulla voi olla oikeus:

 • saada pääsy tietoihisi;
 • korjata ja päivittää tietosi;
 • poistaa tietosi;
 • rajoittaa tietojesi käsittelyä;
 • vastustaa tietojesi käsittelyä lähinnä silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuihin etuihimme;
 • peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa;
 • pyytää tietojen palauttamista strukturoidussa datatiedostossa joko sinulle tai kolmannelle osapuolelle, jos se on teknisesti mahdollista (tietojen siirrettävyys);
 • tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Jos haluat käyttää jotain oikeuttasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen: tietosuoja@tarkett.com tai kirje osoitteeseen:
Tarkett Suomi 
Säterinkatu 6,
02600 Espoo
Huomaa, että voimme ennen pyyntösi käsittelyä vaatia sinua todistamaan henkilöllisyytesi ja toimittamaan pyyntösi täydelliset tiedot. Tietoja käytetään ainoastaan henkilöllisyytesi varmistamiseen, eikä niitä tallenneta pidemmäksi aikaa kuin on tarpeen kyseisen tehtävän suorittamiseksi. Vastaamme kohtuullisessa ajassa asiaa koskevien säännösten mukaisesti.